Tohum
  Kurumsal | Mevzuat | Profesyonellere Teknik Bilgiler | Amatörlere
Teknik Bilgiler
| Faydalı Linkler | Galeri | Mera Bitkileri  
 
 
tohum , TOHUM , Tohum
» Tohum ; Yapısı ve Olgunlaşması

Tohum, döllenmiş tohum taslağının gelişmesiyle meydana gelmektedir. Döllenmiş tohum taslağının gelişmesi sırasında meydana gelen kısımlar testa (tohum kabuğu), Perisperm (nusellus kalıntısı) Endosperm (besi doku) ve Embriyo (cücük) olmak dört başlık altında toplanabilir. Tohumlar şekilleri, büyüklükleri ve renkleri bakımından farklı bitkilerde değişiktir. Tohumda dıştan içe doğru tohum kabuğu (testa), besi dokular (pesiperma, endosperma) ve embriyo bulunur. Dış görünüş bakımından testa üzerindeki küçük açıklık (mikropil), tohumun bulunuş durumu îtibâriyle farklı yerlerinde olabilir ve bu özellik tohumlar için karakteristiktir. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» Tohum ; Durgunluk (Dormansi)

Çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle tohum çimlenmesinin önlenmesi olayını durgunluk olarak tanımlıyoruz. Böylece, durgunluk “dormancy” terimi iki inaktif koşulun açıklanması için kullanılmaktadır. Bunlardan biri, uygun olmayan çevre koşullarının sonuçlarıdır. Diğeri ise içteki önleyici unsurlara bağlıdır. Durgunluk ile tohuma; tarlada karşılaştığı koşulların büyüme ve gelişme için uygun oluncaya kadar çimlenme gecikmesi sağlanır. Böylece bitki türlerinin tohumlarına donma, kuraklık yada aşırı nem gibi ters ekim koşullarından zarar görmeden, çimlenme olanağı sağlamak yönünden büyük önem taşır. Öte yandan tohumda durgunluk olayı, sorunlarda yaratabilir. Bu sorunlar arasında en önemlisi, yeterli düzeyde çimlenmenin elde edilememesidir. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Siyah Tohum : Soğan Tohumu

Soğan tohumunun, toprakta çimlenmesi sırasında meydana gelen kısa süreli hafif donlara toleransı vardır. Soğanın baş bağlaması, karbonhidratların depolama gücüne bağlıdır. Potasın noksan, azotun yüksek oluşu baş oluşumunu yavaşlatır. Ayrıca iklim koşullarının baş oluşumuna etkisi vardır. Yeterli gün uzunluğuna erişilmez ise soğanın oluşumu iyi olmaz. Geç soğan ekimi, soğanın baş teşekkülüne olumsuz etki yapar. Bitkinin erken gelişme döneminde serin havaya gerek vardır. Fakat baş bağlama ve başın büyümesi için sıcaklığın fazla olması şarttır. Gün uzunluğu isteklerine gelince; erkenci çeşitlerde 10-12 saatlik, geçci çeşitler için 13-15 saatlik gün uzunluğu baş bağlama için yeterlidir. Yeşil gelişme anında kısmen nemli, baş bağlamaya doğru ve baş bağlamadan sonra nemli olmayan bir hava koşulu ister. Soğanlar yüksek asit karakter topraklarda oldukça duyarlıdır. Soğan, organik gübrelemeye hassastır ve ticaret gübresinden hoşlanır. Aşırı azotlu gübre soğan başını büyütür fakat içi koflaşır. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ. 

» En Havlı Tohum : Domates Tohumu

Domates tohumu;kese kağıdı renginde, havlı, hafif ve uzaktan toplu görünüşü hacimlidir.Domates nemi sever.Su noksanlığında üst yapraklar kıvrılır. Çok nemli, ağır topraklarda ise bitkiler hastalanır. Toprak nem eksikliğinin en duyarlı olduğu dönemler; çimlenme, çıkış, çiçeklenme ve meyve oluşumu dönemleridir. Aşırı toprak nemi vegetatif gelişmeyi hızlandırır. Meyveler ceviz iriliğini alıncaya kadar gerekmedikçe sulama yapılmamalı, daha sonraki devrede, yağışlı bölgelerde 2-3, kurak bölgelerde 4-5 kez sulama yapılmalıdır. Açık tarlada, çiçeklenme dönemi içerisinde su eksikliği, küçük meyvelerde aşırı dökülmelere neden olur. Hasat zamanı çok sık sulama yavaş olgunlaşmaya neden olur. Düzenli sulama yaparak domates meyvesinde meydana gelecek yarıklar önlenebilir. Genel olarak ilk defa çiçek göstermeye başlayan domates fidelerine, meyve bağlayıncaya kadar su verilmez, fideler arasında dolaşıp el veya çapa sallayıp örselenmez, hatta çiçek yaprakları dökülmemiş ise çapa dahi yapılmaz. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.    

» En Zor Çimlenen Tohum : Maydanoz Tohumu

Maydanozların çiçek açabilmesi için düşük sıcaklıklara gereksinmesi vardır. Maydanoz en zor ve geç çimlenen tohumdur. Tohumların ekilmeden önce soğuklatılması çimlenmeyi kolaylaştırır. Yılda 4-6 defa hasat yapılabilir. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Kokulu Tohum : Dereotu Tohumu

Bulunduğu deponun tamamını etkiliyecek kendine has kokulu, oval şeklinde, pul kalınlığında, kenarlar açık renk, orta kısmı siyaha yakın koyu ve belirgin olmayan çizgilidir.Kısa günde, devamlı yaprak oluşumu meydana gelir. Çiçeklenme için düşük sıcaklıklara değil gün uzunluğuna ihtiyacı vardır. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Şifalı Tohum : Tere Tohumu

Çiçeklenmeye, uzun günün etkisi vardır.Gün uzunluğu ve kuvvetli ışık şiddeti; terenin, çabuk boya kaçmasını ve çiçeklenmesini sağlar. Bu yüzden kısa günde yetiştirilmelidir.İlkbahardan yaza doğru gün uzayıp, ışık şiddeti arttığında; hemen çiçeklenme başlar. Bu durumda bitkiler, gölgeleme yapılarak korunmalıdır. Tere sudan ve hava neminden çok hoşlanır. Turuncu renkli, susam tohumu şeklindedir. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Alemci Tohum : Roka Tohumu

Roka ekolojik koşullara çok duyarlı bir sebzedir. Sıcaklığın 10 °C’nin altına düşmesi halinde tohumların çimlenmesi ve bitki gelişimi yavaşlar. Bu koşullarda sebze olarak değerlendirilen yaprakların aromatik madde oranı artar ve yeme kalitesi bozulur. Aynı şekilde yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda da bitkilerin gelişimi olumsuz yönde etkilenir. Bitkiler için yeterli koşullar yerine getirilirse yaz aylarında tohum ekimi ile hasat olgunluğu arasındaki süre kısalır. Ancak düşük sıcaklık koşullarında olduğu gibi yapraklarda aromatik madde miktarı yükselir ve kalite bozulur. İlkbahar ve sonbahar aylarında hava sıcaklığının çok yüksek ve çok düşük olmadığı koşullarda, toprakta ve havada yeterli rutubetin bulunduğu dönemlerde bitkiler çok iyi gelişir ve kaliteli ürün alınır. Yaprakları değerlendirildiği için ortamın rutubetli olması yaprak kalitesinin artmasına yardımcı olur. Aksi taktirde yeterli olmayan rutubet yaprakların küçülmesine, aromatik maddelerin artmasına ve yapraklarda lifleşme ve selülozlaşmaya neden olur. Artan aromatik madde oranı yapraklarda acılaşmaya neden olur. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Minik Tohum : Semizotu Tohumu

Ayrıntıları gözle görülemeyecek ve büyüteçle fark edilebilecek  kadar küçük, siyah renk ve salyangoz şeklindedir. Semizotu fazla soğuktan hoşlanmaz. Ilık yerlerin sebzesidir. Kışı sert geçen yerlerde ilkbahardan sonbahara kadar üretilir. Fazla sıcaklarda ve uzun günde hemen çiçeklenme görülür. Çiçeklenme kaliteyi bozar. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ. 

» En Hafif Tohum : Pazı Tohumu

Büyükçe hacmine göre en hafif tohumdur. Dikene benzer çıkıntılara sahip ve bu çıkıntıların bazıları sarı renklidir. Ilık iklimlerin sebzesidir. Kısa süreli soğuklara rahatça dayanır. Yüksek sıcaklıklar gelişmeyi yavaşlatır. Havada rutubet ile birlikte sıcaklığın yüksek düzeylerde bulunması ve gün uzunluğunun artması kaliteyi arttırır. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Baba Tohum : Ispanak Tohumu

Tam yuvarlak olmayan dikensiz veya yumurta ovalliğinde köşe çıkıntıları olan dikenli şeklinde.  Kese kağıdı rengindedir. Dişi ve erkek çiçekler ayrı bitkilerde olduğu için tohumun erkek oranına bağlı olarak yenilenmesi gerekmektedir. Hibritler dışında, baba bitkisi olan ender sebze türüdür. Ispanak uzun gün bitkisidir. Gün uzunluğu 12 saatin üstüne çıktığında çiçeklenme başlar. Kuru ve sıcak hava koşulları da çiçeklenmeyi teşvik eder. Sonbaharda sapa kalkma görünmez. Düşük sıcaklığın erken devrede uygulanması (vernelizasyon), uzun günde bitkilerin çabuk çiçeklenmesini hızlandırır. Erkek bitkiler daha önce çiçek sapı oluşturur. Erkek çiçeklerden 4-6 gün sonra dişi çiçekler döllenme olgunluğuna gelir. Ispanak serin iklim sebzesidir. Bu nedenle fazla kurak ve sıcaklıktan hoşlanmaz. Fazla nemli dönemlerde ıspanak mildiyösüne dikkat edilmelidir. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.

» En Dişli Tohum : Sarımsak Tohumu

Sarımsakta tohum bulunmaz, dişleri ile üretilen bir sebzedir. Halk arasında; " Dünya`da kösenin sakalı, katırın yavrusu ve sarımsağın tohumu meydana geldiği zaman dünya batacak " atasözü bile vardır. Sarımsak, ılıman iklimden hoşlanır. Sarımsak, diş halinde iken -10 C ye kadar düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Bitki halinde ancak -3 C sıcağa karşı kendini koruyabilir. Sarımsak, uzun gün bitkisidir. Uzun gün yanında, dişlerin depolanma ve bitki gelişme sıcaklığının 10-15 C arasında olması çiçeklenmeyi hızlandırır. Çiçeklenme ileride baş oluşumunu geciktirir. Başların ve dişlerin kötü kalitede olmasına neden olur. Bu yüzden çiçeklenme, istenmeyen bir olaydır. Dikimde küçük, dolgun dişler kullanılırsa çiçeklenme azalır. Çiçeklenmemiş bitkilerde, uzun gün iyi etkiye sahiptir. Uzun günde bitki gelişmesi artar, dolgun ve iri dişlerden oluşan bir başın meydana gelmesini sağlar. Uzun gün hem çiçeklenme, hem de bitki gelişmesi üzerine olumlu etkiye sahiptir. Sarımsak, yetişme döneminde fazla nemli hava istemez. Yetişmesi sırasında organik gübrelemeden hoşlanmaz. Fakat toprakta organik madde olmasını ister. Sarımsak, ticaret gübresinden hoşlanan bir sebzedir. Üretimde kullanılacak dişler, belli bir büyüklükte olmalıdır. Dişler, fazla dolgun veya fazla küçük ve zayıf olursa istenen ürün elde edilemez. Fazla büyük dişler çabuk çiçek sapı meydana getirir. Zayıf ve küçük dişler ise, iyi bir bitki oluşturamaz ve verim düşüklüğü meydana getirir. İstenen baş iriliği, 20-25 gr. ağırlığında olup 10-15 dişten oluşur. Üretimde kullanılacak dişler, 10 C nin altında veya 18-20 C de depolanmalıdır. Dişler tek tek dikilir ve sivri kısmı yukarı, yassı kısmı aşağı gelecek şekilde diklemesine konur. Sarımsak, diğer sebzelere nazaran soğukta muhafazaya en çok dayanan bir üründür. DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ.         

 
 
© Tohumcu.org Tüm Hakları Saklıdır. Değişim Bilişim
 
buğday arpa yulaf sertifikalı tohum tohum tohumcu tohumcular tohumculuk tohumu tohumları tohumluk tohumluğu balıkesir sertifikalı standart sebze buğday çeşitleri yetiştiricileri yetiştiriciliği üretimi üreticileri ıslahı ıslahçıları dağıtıcıları alt birliği  birliği firmaları şirketleri sanayicileri Börülce Bakla Patlıcan Turp Bezelye Fasulye Barbunya Marul Kıvırcık Salata Baş Bamya Havuç Enginar Sakızkabağı Balkabağı Kestanekabağı Hıyar Kavun Acur Karpuz Biber Lahana Karnabahar Alabaş Şalgam Kırmızıpancar Pazı Pırasa Kabak soğan   tohumcu