Tohum
  Kurumsal | Mevzuat | Profesyonellere Teknik Bilgiler | Amatörlere
Teknik Bilgiler
| Faydalı Linkler | Galeri | Mera Bitkileri  
 
 
Tohum Üreticileri Platformu | Gündemin ve Ekonominin Yeni Konusu Tohumculuk
:: Gündemin ve Ekonominin Yeni Konusu Tohumculuk « Geri     

Garanti Bankası, 2002’den bu yana düzenlediği Garanti Anadolu Sohbetleri’nin 69. toplantısını, 16 Aralık 2010 Perşembe günü Pamukçu Asya Termal Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıda, Balıkesir’in kent olarak geleceği ve kalkınma dinamikleri ile 2011’de, dünya trendleri içinde Türkiye ekonomisinin yeri tartışıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz KARADERE, “Bugüne kadar, 22.000’e yakın profesyonelle bir araya geldiğimiz Garanti Anadolu Sohbetleri, bize, somut çözümler üretmek adına somut veriler sağladı, sevindirici sonuçlara ulaştı, ulaşıyor. İşletmelerimize ve kentlerin karar vericilerine yararlı bilgiler aktarabilmek için araştırmalarımız durmaksızın sürüyor. Özellikle, çalkantılı günlerden çıkıp, elimizdeki fırsatları ve zenginlikleri ‘daha iyisi’ için yeniden değerlendirmemiz gereken bu dönemde, ‘farklı’ ve ‘yeni’ olanı düşünmeliyiz. Eski köye yeni adetler getirmeliyiz. Çünkü kalkınmayı ancak yenilikçi düşünceyi her alana yansıtmakla başarabiliriz.” dedi.    

Garanti Anadolu Sohbetlari Balıkesir

Gündemin ve Ekonominin Yeni konusu Tohumculuk

Dr. Hayati BAŞARAN*

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda üzerinde en fazla konuşulan ve tartışılan konuların başında tohum-tohumculuk gelmektedir. Tohumculuk faaliyetlerinin teknolojik boyuta ulaşması, sektörün mali büyüklüğünün artıyor olması, trans-genik bitki çeşitlerinin üretime alınması ve GDO (genetik olarak değiştirilmiş organizmalar) kavramı bu tartışmaları farklılaştırmakta ve sürekli kılmaktadır. Ayrıca, geleneksel tat ve özellikleri içermeyen amorf (şekli bozuk) ve aroması düşük meyve ve sebze çeşitlerinin pazara sunulup, tüketiciyle buluşturulmasıyla tartışmalarda tarım alanının dışına çıkılarak, sağlık ve çevre ile ilişkilendirilmeler yapılmaktadır.

Tohum      

Tohum, hayatın kaynağıdır. Canlılığın sürekliliğinin sağlandığı, hafızanın depolandığı, genetik özelliklerin korunduğu ve nesillerin sürdürüldüğü yapı, tohumdur. Suya kavuşup toprakta canlılığını farklılaştıran tohum, başakta tekrar hayata döner.

Islah-Tohumculuk
   
Bitkisel üretimde, en temel girdi tohumluktur. Çeşit özellik ve tohumluk kalitesinin verimi artırıcı etkisi tür ve çeşitlere göre değişmekle birlikte, yabancı döllenen türlerde (mısır, ayçiçeği vb.) %100’ün üzerinde olduğu bilinmektedir. Bitki ıslahı ve tohumculuğun gelişimi, genetik alandaki gelişmelerle birlikte ilerlemiştir. Başlangıçta sadece üretim materyali olarak kabul edilen tohum, tarıma sektörel yaklaşımla birlikte tohumluk özelliği kazanmış, günümüzde ise biyoteknolojik ürün olarak işlem görmektedir. 

İlk olarak klasik ıslah (melezleme, seleksiyon) yöntemleriyle yapılan nicelikli çalışmalar, genetik alandaki gelişmeyle beraber hızla ilerleyerek günümüzde trans-genik çeşitler başta olmak üzere gen teknolojisi ürünler haline gelmiştir. 

Canlılarda farklı karakterlerin oluşu-oluşumu bilim adamlarının her zaman ilgisini çekmiştir. Uzun süre genlerin varlığından haberdar olmayanlar, farklılıkların tohum özelliklerinden kaynaklandığını tahmin etmekteydiler. Bu çerçevede, Mendeli’in bezelye deneyinin genetik alanda sağladığı gelişme (1869 yılında), bitki ıslahına önemli katkı sağlamışsa da, James Watson ve Francis Crick’in DNA’yı buluşları (1953 yılında) bitki ıslah çalışmaları ve tohumculukta baş döndürücü gelişmelere yol açmıştır.

Türkiye’de halen 73 ayrı bitki türünde 1245 çeşit tescil edilmiştir. Bu çeşitlerin yaklaşık % 60 kadarı yerli ıslahçılar tarafından geliştirilmiş ve 149’u koruma altına alınmıştır. Çeşit geliştirme çalışmalarında gen teknolojisine geçilmiş olmakla birlikte, halen üretimde olan çeşitlerin tamamına yakını geleneksel ıslah yöntemleriyle elde edilmiştir.

Tohumculuk Ekolojisi

Bitkiler, tohum olgunlaştırma döneminde kısmen kurak, sıcak, güneşli gün sayısı uzun ve oransal nemi düşük kuru hava tercih ederler. Geçit ikliminin hüküm sürdüğü Balıkesir; üretim sezonunun uzunluğu, sıcaklık ve nisbi nem uygunluğu nedeniyle tohumculuk faaliyetleri açısından uygun ekolojiye sahip bölgelerden biridir.

Yasal Altyapı

Tohumluğun verim etkisi, çeşitle başlar ve tohumluğun fiziksel özelliklerinin yüksek olmasıyla güvence altına alınır. İyi tohumlukların tercih edilir olması, tohumluk ticaretini geliştirmiş, bu durum, çeşit geliştirme (ıslah) çalışmaları ve tohumculukla ilgili faaliyetlere teknik ve hukuki düzenleme yama gereksinimini zorunlu kılmıştır.   Tohumluk ticaretindeki gelişme, çeşit tescili (ıslah), tohumluk kontrol ve sertifikasyon konularında ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) ve OECD tarafından belirlenen genel ilkeleri ortaya çıkarmıştır. Uluslararası ortak kurallar olarak kabul edilen bu ilkeler, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli revize edilmiştir.

Türkiye’de ise 1920’li yıllarda devlet üretme çiftliklerinde başlatılan çeşit ıslahı çalışmaları, ziraat fakültelerinin katılmalarıyla hız kazanmıştır. Bu gelişmeler başta ISTA olmak üzere uluslararası kurallara uyum düzenlemesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak 308 sayılı “Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Gelişen teknoloji ve ticaret daha ileri düzeyde düzenlemeleri zorunlu kılmış ve halen yürürlükte olan 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” ile UPOV (Uluslararası Yeni Bitki ve Çeşitlerini Koruma Birliği) Sözleşmesine uygun olarak 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” düzenlemeleri yapılmıştır.

Tohumculuk Ekonomisi
 
Dünya tohumluk ticaret miktarı 6.5 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde ise tohumculuk sektörünün büyüklüğü yaklaşık 400 milyon ABD Doları kadardır. Bu miktarın yaklaşık 165 milyon ABD Doları ithalat, 70 milyon ABD Doları ihracat ve 250 milyon ABD Doları da yurtiçi tohumculuk faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye tohumluk ithalatında ağırlık payı sebze türleri ve patates almaktadır. Mısır, ayçiçeği ve pamuk türlerinde ihracat yapılmaktadır. Türkiye genelinde faaliyette bulunan 167 tohumculuk firmasının önemli bir kısmı ARGE birimlerini kurup çeşit geliştirme çalışmalarında bulunarak hem bilim camiasına destek vermekte, hem de istihdama önemli katkı sağlamaktadırlar. Balıkesir’de tohumculuk alanında faaliyet gösteren 13 firmanın, 250 tohum bayisinin ve 500 kadar tohumluk üreticisinin il ekonomisine önemli katkılar sağladığı görülmektedir.

Tohumculuğun Geleceği
 
Günümüzde, ülkeler sahip oldukları ekolojik özellikleri ekonomik fırsatlara dönüştürmenin çabası içindedirler. Dünya ticaretinde tarım ürünlerinin giderek artıyor olması, tarımda yüksek verim arayışları ve güvenilir gıda talebi “tohumu” ve “tohumluğu” önemli hale getirmiştir. Türkiye, bölgesinde giderek güçlenen ve dünyada söz sahibi olan bir ülkedir. Sahip olduğumuz ekolojik özellikleri ekonomik fırsata dönüştürüp, daha da güçlenip gelişeceğimiz alanların başında, tohumluk yetiştiriciliği ve ticareti gelmektedir. Ekolojik özelliklerimiz, geniş tarım alanları potansiyelimiz yanı sıra, tohumculuk mevzuatının uluslararası sözleşmelere bağlı kalarak düzenlemiş olması çokuluslu şirketlerin Türkiye’de yatırım yapma ve faaliyette bulunmalarına da fırsat vermektedir.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin büyük ticaret merkezlerine yakınlığı, dış pazarlara ulaşımı sağlayan limanlarının varlığı, ileri düzeyde bilgi sahibi üreticisi ve gelişmiş tarım tekniklerini kullanan çiftçisiyle Balıkesir, tohumculuk faaliyetlerinin yapılabileceği en uygun bölgelerden biridir. İl’de faaliyet gösteren 12 tohumculuk firmasının bir araya gelerek “Balıkesir Bölgesi Tohum Üreticileri Dayanışma ve İşbirliği Platformu”nu oluşturmaları bu fırsatı yakalayabilmenin ilk adımları olarak kabul edilmelidir.

Detaylar için:

http://www.ttsm.gov.tr
http://www.tugem.gov.tr            
http://www.tohumcu.org

*TC. Lefkoşa Büyükelçiliği-Uzman Müşavir

 

« Geri     
 
 
© Tohumcu.org Tüm Hakları Saklıdır. Değişim Bilişim
 
buğday arpa yulaf sertifikalı tohum tohum tohumcu tohumcular tohumculuk tohumu tohumları tohumluk tohumluğu balıkesir sertifikalı standart sebze buğday çeşitleri yetiştiricileri yetiştiriciliği üretimi üreticileri ıslahı ıslahçıları dağıtıcıları alt birliği  birliği firmaları şirketleri sanayicileri Börülce Bakla Patlıcan Turp Bezelye Fasulye Barbunya Marul Kıvırcık Salata Baş Bamya Havuç Enginar Sakızkabağı Balkabağı Kestanekabağı Hıyar Kavun Acur Karpuz Biber Lahana Karnabahar Alabaş Şalgam Kırmızıpancar Pazı Pırasa Kabak soğan   tohumcu