Tohum
  Kurumsal | Mevzuat | Profesyonellere Teknik Bilgiler | Amatörlere
Teknik Bilgiler
| Faydalı Linkler | Galeri | Mera Bitkileri  
 
 
Tohum Üreticileri Platformu | Tohumculuk Sektörü Değişimine Bir Bakış
:: Tohumculuk Sektörü Değişimine Bir Bakış « Geri     

Tohumculuk Kanun'u yürürlüğe girdiğinden bu yana, üzerindeki tartışmaların hiç bitmediği uygulamaların yansımalarını Tohumcular Birliği yönetim kurulu üyesi ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Başkanı Ümit BAYSAL'dan sizlere aktarmak istiyoruz. 

 

Tarımsal üretimin temel girdisi olan tohum temini, ülke nüfuslarının artması başta olmak üzere, dünya ticaretinin ortak kuralları nedeni ile resmi düzenlemeleri olan profesyonel ticari bir sektör haline dönüşmüştür. Ülkemiz için bu dönüşümü, 5553 sayılı tohumculuk kanunu ve bağlı mevzuat  uygulamalarında  görmekteyiz. Tohumculuk sektöründe çalışan tüm guruplara, demokratik söz hakkı tanıyan kanun, Tarım Bakanlığımızın objektif uygulamaları sayesinde, sektör oyuncularının geleceklerini belirleme çalışmalarına imkan tanımaktadır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2006 kasım ayında, TBMM de kabul edilerek yürürlüğe giren 5553 sayılı tohumculuk kanunu ; “tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan;Bitki ıslahçıları, fidan üreticileri, fide üreticileri, süs bitkileri üreticileri, tohum dağıtıcıları, tohum sanayicileri ve üreticileri ile tohum yetiştiricileri alt birliklerinin kurulmasını” hükme bağlamıştır.

Kanunun öngördüğü gibi kuruluşları gerçekleştirilen alt birlikler, 2008 yılı eylül ayı itibariyle ilk genel kurullarını tamamlamışlardır. Alt birlikler, kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı temin etmek, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösterenler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek üzere, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan Türkiye Tohumcular Birliğinin kuruluşunu  15-16 kasım 2008 tarihinde yaptıkları genel kurulla tamamlamışlardır.

Türkiye tohumcular birliğinin organları yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulundan müteşekkil olup, ilk genel kurulda delegeler tarafından 2 yıllık bir süre için seçilmektedirler. Ayrıca her alt birliği temsilen genel kurullarınca seçilen iki hakemin katılımı ile toplam 14 kişiden oluşan hakem heyeti tohumculuk sektörünün anlaşmazlıklarını kendi içinde çözmesini sağlayacak kanunla verilmiş yetkilere sahip bir teşekkül olup ,ülkemizde bu anlamda bir ilktir.

Tohumculuk kanunu, tohumculukla ilgili faaliyette bulunan  gerçek veya tüzel kişilerin, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmalarını zorunlu kılmıştır. Böylece ülkemiz topraklarına ekilen her tohumu, dikilen her fide, fidan ve  süs bitkisini ıslah eden, üreten, yetiştiren ve dağıtan sektör mensubu tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilk kez yetki ve sorumluluklarını kanundan alan bir sivil toplum örgütü çatısı altında toplanmışlardır.

Türkiye Tohumcular birliğinin hedefi, ülkemizde milli bir tohumculuk sisteminin kurulmasıdır. bu hedefimize ulaşabilmek için öncelikle yerli tohumculuk sektörünün güçlendirilerek, ithalatın en aza indirilmesi, çeşit ve tohum ihraç eden bir yapıya  kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu kapsamda gayretlerimiz, sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması var olan bakanlığımıza ait çeşit geliştirme kapasitesinin etkin kullanılması yerli özel sektörün çeşit geliştirme kapasitesinin arttırılması, yerli özel sektörün sermaye yapısının güçlendirilmesi, tohumda sahteciliğin ve kaçakçılığın önlenmesi ve en önemlisi, başta bitki ıslahçısı olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi yönündedir.

Tohumculuk sektörü alanı içerisinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler arasındaki  bilgi ve tecrübe paylaşımı yanında ticaret, işbirliği ve dayanışmayı arttırmak için, kısa adı ECOSA olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tohum Birliği kurulmuştur. Birliğin kuruluş çalışmalarını Türktob üstlenmiş olup, Türk-Tob Başkan Yardımcısı ve BİSAB Başkanı Dr.Vehbi Eser, bu kuruluş toplantısı sonunda ECOSA yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.  01-04 Aralık 2009 tarihleri arasındaki 3 gün boyunca, ECOSA üyesi 10 ülkenin katılımcılarına tohumculuğun değişik alanlarında bilgi ve brifingler verilmiştir. Delegasyonlar arasında çeşitli temaslar kurulmuştur.

Diğer bir faaliyetimiz de  28-31 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek olan  Türkiye Tohumculuk ve Tohum Teknolojileri Fuarı’dır. Bu fuar; Türkiye’deki tohumculuk sektörü için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Fuar, sektör hedeflerinin gerçekleştirilmesi bağlamında sektör paydaşları arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu fuar kapsamında eş zamanlı olarak ECOSA 2. Tohum Ticaret Konferansı’nın düzenlenmesi ile fuarımız uluslar arası bir boyut kazanacaktır.Tohumculuk Kanun’unun 15. maddesine göre bakanlığımız tarafından devredilecek yetkilerden olan ve aynı kanunun tohumluk sertifikasyonu başlıklı 6. maddesinde bahsedilen sertifikalı tohumlukların etiketlenmesi ile ilgili tarım ve köyişleri bakanlığının 31.07.2009 tarih ve 4182 sayılı olurlarına istinaden 08.09.2009 tarihinde TÜGEM ve TÜRKTOB arasında imzalanan etiket devir sözleşmesi ile birliğimize devir edilmiştir.

Ülke tohumculuğunu, uluslar arası platformda temsil etmekle görevli Birliğimizin gücü, alt birliklerimizden gelmektedir. Alt birliklerimizin kurumsal yapılarını oluşturup üyelerine fayda sağlar hale gelerek, enerjilerini birliğimize yansıtabilecek güce ulaşmaları, aktif üyelerinin tamamlanması ile sağlanabilir.

« Geri     
 
 
© Tohumcu.org Tüm Hakları Saklıdır. Değişim Bilişim
 
buğday arpa yulaf sertifikalı tohum tohum tohumcu tohumcular tohumculuk tohumu tohumları tohumluk tohumluğu balıkesir sertifikalı standart sebze buğday çeşitleri yetiştiricileri yetiştiriciliği üretimi üreticileri ıslahı ıslahçıları dağıtıcıları alt birliği  birliği firmaları şirketleri sanayicileri Börülce Bakla Patlıcan Turp Bezelye Fasulye Barbunya Marul Kıvırcık Salata Baş Bamya Havuç Enginar Sakızkabağı Balkabağı Kestanekabağı Hıyar Kavun Acur Karpuz Biber Lahana Karnabahar Alabaş Şalgam Kırmızıpancar Pazı Pırasa Kabak soğan   tohumcu